Information

หน้าปัจจุบัน:Dark Ares

แดนศักดิ์สิทธิ์

-แดนศักดิ์สิทธิ์คือหน้าหลักของเกมส์ โดยจะมีการจัดระบบต่างๆที่จำเป็นไว้ครบครัน เพื่อสะดวกแก่ผู้เล่นได้ใช้งาน

-ระบบการเล่น:ดันเจี้ยน&เควส ระบบการท้าทาย ระบบอารีน่า

-ระบบการอัพเกรด:ระบบพัฒนา ระบบรูนอักษรมังกร

-ระบบการใช้จ่าย:ระบบไอเทมมอลล์ ระบบหลอมGold