Information

หน้าปัจจุบัน:Dark Ares

ระบบผลึก

การเพิ่มความสามารถที่มีประสิทธิภาพสูงมั่นคงและยั่งยืน ผลึกสามารถหาซื้อได้จากไอเทมมอลล์

ผลึกสามารถทำการผสมเพื่อเพิ่มระดับได้สามารถถอดและเปลี่ยนได้ตามต้องการ

ประเภทของผลึก:

ผลึกแบ่งออกเป็นตามค่าสเตตัสต่างๆดังนี้

ผลึกHP:เพิ่มเลือดให้กับตัวละครโดยตรง

ผลึกATK:เพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวละครโดยตรง

ผลึกDEF:ลดเปอร์เซ็นความเสียหายที่ตัวละครได้รับ

ผลึกCRT:เพิ่มอัตราการติดคริติคอลให้กับตัวละคร

ผลึกBB:เพิ่มอัตราการโจมตีโดยไม่สนค่าป้องกันทั้งหมดของศัตรู

ผลึกC.ATK:เพิ่มความเสียหายจากการทำคริติคอลให้กับตัวละคร

ผลึกPRC:เพิ่มค่าโจมตีทะลุเกราะที่แน่นอนให้กับตัวละคร

การฝังผลึก:เมื่อผู้เล่นมีผลึกมาไว้ในการครอบครองแล้วสามารถนำผลึกไปฝังไว้ในช่องผลึกที่กำหนดไว้บนอุปกรณ์สวมใส่ได้ เมื่อได้ทำการฝังผลึกอุปกรณ์สวมใส่จะได้รับการเพิ่มค่าสเตตัสตามประเภทและระดับของผลึก

วิธีหาผลึก:ผลึกสามารถหาได้จากหลายวิธีด้วยกัน เช่นการซื้อในไอเทมมอลล์ ดันเจี้ยน และการหมุนวงล้อลุ้นโชคเป็นต้น

การผสมผลึก:เมื่อผู้เล่นมีผลึกประเภทเดียวกันและระดับเดียวกัน3 เม็ดจะสามารถผสมผลึกเป็นระดับขั้นต่อไปได้ 1 เม็ดก่อนหน้า:ระบบพัฒนา

ถัดไป:ระบบปีก